نظر شما راجع به اين وبلاگ چيه؟(دليلتونم تو نظرات بيان كنيد)
(22.26%) 55
توپ
(12.14%) 30
عالي
(8.906%) 22
خيلي خوب
(14.97%) 37
خوب
(4.048%) 10
متوسط
(37.24%) 92
بد
(0.404%) 1
خيلي بد

تعداد شرکت کنندگان : 247