نظر شما راجع به اين وبلاگ چيه؟(دليلتونم تو نظرات بيان كنيد)
(22.58%) 56
توپ
(12.09%) 30
عالي
(8.870%) 22
خيلي خوب
(14.91%) 37
خوب
(4.032%) 10
متوسط
(37.09%) 92
بد
(0.403%) 1
خيلي بد

تعداد شرکت کنندگان : 248